Chuyển tới nội dung

Top 46 Mẫu Đơn Đổi Giấy Phép Lái Xe Update

Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp Đổi Lại Giấy Phép Lái Xe, Bằng Lái Xe Mới Nhất Năm 2023 - Luật Nhân Dân

Top 46 Mẫu Đơn Đổi Giấy Phép Lái Xe Update

Cách Điền Thông Tin Đơn Đề Nghị Đổi, Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe

Keywords searched by users: mẫu đơn đổi giấy phép lái xe Tải mẫu đơn xin cấp đổi giấy phép lái xe, Mẫu đơn xin cấp lại giấy phép lái xe A1, Mẫu đơn xin cấp đổi giấy phép lái xe B2, Đơn de nghị đổi giấy phép lái xe 2023, Mẫu đơn xin cấp đổi giấy phép lái xe Công an, Mẫu đơn xin cấp lại giấy phép lái xe bị mất, đơn đề nghị sát hạch cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe mẫu số 03 thông tư 79, Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lái xe xin ở đâu

Mẫu Đơn Đổi Giấy Phép Lái Xe

Mẫu Đơn Đổi Giấy Phép Lái Xe: Hướng Dẫn Chi Tiết và FAQ

Giấy phép lái xe là một tài liệu quan trọng cho người tham gia giao thông. Tuy nhiên, có thời điểm bạn cần phải thay đổi giấy phép lái xe của mình. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp mẫu đơn đổi giấy phép lái xe, đồng thời giải thích các khái niệm quan trọng liên quan. Bạn sẽ tìm hiểu cách thực hiện quy trình này một cách dễ dàng và đúng luật.

Mẫu Đơn Đổi Giấy Phép Lái Xe

Để đổi giấy phép lái xe của bạn, bạn cần điền đơn đăng ký thay đổi và gửi nó tới cơ quan quản lý giao thông đường bộ. Dưới đây là một mẫu đơn đổi giấy phép lái xe tiêu chuẩn:

Mẫu Đơn Đổi Giấy Phép Lái Xe

Thông tin cá nhân:

 1. Họ và tên: _____________________________________________________
 2. Ngày tháng năm sinh: //_____
 3. Địa chỉ thường trú: ____________________________________________
 4. Địa chỉ tạm trú (nếu có): ______________________________________
 5. Số điện thoại liên hệ: __________________________________________
 6. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ______________________________________

Thông tin về giấy phép cũ:
7. Số giấy phép lái xe cũ: _______________________________________

 1. Ngày cấp: //_____
 2. Nơi cấp: ______________________________________________________

Thông tin về giấy phép mới:
10. Loại giấy phép mới: __________________________________________

 1. Mục đích thay đổi (chọn một):
  • Thay đổi thông tin cá nhân.
  • Thay đổi loại giấy phép (ví dụ: từ giấy phép B1 sang B2).
  • Hết hạn giấy phép cũ.
  • Mất giấy phép cũ.
  • Khác (vui lòng ghi rõ): __________________________________

Lý do thay đổi giấy phép:
12. Vui lòng ghi rõ lý do thay đổi giấy phép: ________________________


Ký tên và ngày:
Người đăng ký (ký và ghi rõ tên) : ______________________________
Ngày: //_____

Hướng Dẫn Điền Mẫu Đơn

 1. Thông tin cá nhân: Điền đầy đủ thông tin cá nhân của bạn vào các ô tương ứng.

 2. Thông tin về giấy phép cũ: Ghi số giấy phép, ngày cấp, và nơi cấp của giấy phép lái xe cũ của bạn.

 3. Thông tin về giấy phép mới: Chọn loại giấy phép bạn muốn thay đổi và ghi rõ mục đích thay đổi.

 4. Lý do thay đổi giấy phép: Ghi rõ lý do bạn muốn thay đổi giấy phép lái xe.

 5. Ký tên và ngày: Ký tên và ghi rõ tên của bạn, sau đó ghi ngày tháng năm hiện tại.

Gửi Mẫu Đơn

Sau khi bạn đã điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn, bạn cần gửi nó tới cơ quan quản lý giao thông đường bộ hoặc cơ quan có thẩm quyền tại địa phương. Hãy chắc chắn kiểm tra thông tin liên hệ của họ trước khi gửi để đảm bảo bạn gửi đúng địa chỉ.

FAQ về Đổi Giấy Phép Lái Xe

1. Tôi cần thay đổi giấy phép lái xe khi nào?

Bạn cần thay đổi giấy phép lái xe khi bạn muốn cập nhật thông tin cá nhân, thay đổi loại giấy phép, giấy phép hết hạn, hoặc khi bạn mất giấy phép cũ.

2. Tôi phải nộp bất kỳ khoản phí nào để thay đổi giấy phép lái xe không?

Các khoản phí thay đổi giấy phép lái xe có thể khác nhau tùy theo quy định của cơ quan quản lý giao thông đường bộ và loại giấy phép bạn đang thay đổi. Thông tin về khoản phí này thường được cung cấp khi bạn nộp đơn.

3. Tôi có thể thay đổi giấy phép lái xe của mình trực tuyến không?

Tùy theo quy định của địa phương, bạn có thể có cơ hội thay đổi giấy phép lái xe trực tuyến. Tuy nhiên, hãy kiểm tra với cơ quan quản lý giao thông đường bộ để biết thêm thông tin chi tiết và yêu cầu cụ thể.

4. Thời gian xử lý đơn đổi giấy phép lái xe là bao lâu?

Thời gian xử lý đơn đổi giấy phép lái xe có thể thay đổi tùy theo địa phương và số lượng đơn đăng ký đang được xử lý. Thông thường, quy

Found 27 mẫu đơn đổi giấy phép lái xe

Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp Đổi Lại Giấy Phép Lái Xe, Bằng Lái Xe Mới Nhất Năm 2023 - Luật Nhân Dân
Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp Đổi Lại Giấy Phép Lái Xe, Bằng Lái Xe Mới Nhất Năm 2023 – Luật Nhân Dân
Mẫu Đơn Đề Nghị Đổi, Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe Mới Nhất? Hướng Dẫn Hồ Sơ, Thủ Tục Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe Năm 2022?
Mẫu Đơn Đề Nghị Đổi, Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe Mới Nhất? Hướng Dẫn Hồ Sơ, Thủ Tục Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe Năm 2022?
Mẫu Đơn Đề Nghị Đổi Giấy Phép Lái Xe Cho Người Nước Ngoài Mới Nhất 2023 Theo Quy Định Là Mẫu Nào?
Mẫu Đơn Đề Nghị Đổi Giấy Phép Lái Xe Cho Người Nước Ngoài Mới Nhất 2023 Theo Quy Định Là Mẫu Nào?
Mẫu Đơn Đề Nghị Đổi, Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe (1) – Uy Tín
Mẫu Đơn Đề Nghị Đổi, Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe (1) – Uy Tín
Mẫu Đơn Xin Cấp Đổi Giấy Phép Lái Xe Và Hướng Dẫn Viết Chuẩn Nhất
Mẫu Đơn Xin Cấp Đổi Giấy Phép Lái Xe Và Hướng Dẫn Viết Chuẩn Nhất
Hướng Dẫn Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp Đổi Lại Giấy Phép Lái Xe Năm 2018
Hướng Dẫn Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp Đổi Lại Giấy Phép Lái Xe Năm 2018
Đơn Đề Nghị Đổi Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe Mới Nhất
Đơn Đề Nghị Đổi Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe Mới Nhất
Đơn Đề Nghị Đổi, Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe Quân Sự - Hoatieu.Vn
Đơn Đề Nghị Đổi, Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe Quân Sự – Hoatieu.Vn
Mất Bằng Lái Xe Máy/Ô Tô: Thông Tin Chi Tiết Và Giấy Tờ Cần Thiết
Mất Bằng Lái Xe Máy/Ô Tô: Thông Tin Chi Tiết Và Giấy Tờ Cần Thiết
Đơn Đề Nghị Đổi Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe - Thủ Tục Cấp Đổi Giấy Phép Lái Xe
Đơn Đề Nghị Đổi Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe – Thủ Tục Cấp Đổi Giấy Phép Lái Xe
Thủ Tục Đổi Bằng Lái Xe Ô Tô Nhanh Nhất [Mới 2023]
Thủ Tục Đổi Bằng Lái Xe Ô Tô Nhanh Nhất [Mới 2023]
Mẫu Đơn Xin Cấp Đổi Gplx
Mẫu Đơn Xin Cấp Đổi Gplx
Mẫu Đơn Xin Đổi Bằng Lái Xe Quốc Tế | Cách Điền Đơn Xin Đổi Gplx Quốc Tế
Mẫu Đơn Xin Đổi Bằng Lái Xe Quốc Tế | Cách Điền Đơn Xin Đổi Gplx Quốc Tế
Hướng Dẫn Đổi Giấy Phép Lái Xe (Bằng Lái Xe) Nhanh Nhất 2023 - Thibanglaixe24H
Hướng Dẫn Đổi Giấy Phép Lái Xe (Bằng Lái Xe) Nhanh Nhất 2023 – Thibanglaixe24H
Tổng Hợp Các Mẫu Dùng Trong Đào Tạo, Sát Hạch, Cấp Gplx Ô Tô, Xe Máy
Tổng Hợp Các Mẫu Dùng Trong Đào Tạo, Sát Hạch, Cấp Gplx Ô Tô, Xe Máy
Đơn Xin Đổi Giấy Phép Lái Xe - Đề Nghị Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe -Taimi
Đơn Xin Đổi Giấy Phép Lái Xe – Đề Nghị Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe -Taimi
Địa Điểm Đổi Giấy Phép Lái Xe Tại Bình Dương Nên Lưu Ngay
Địa Điểm Đổi Giấy Phép Lái Xe Tại Bình Dương Nên Lưu Ngay
Cấp Đổi Giấy Phép Lái Xe Cho Người Nước Ngoài - Lawplus
Cấp Đổi Giấy Phép Lái Xe Cho Người Nước Ngoài – Lawplus
Mẫu Đơn Đề Nghị Học, Sát Hạch Để Cấp Giấy Phép Lái Xe 2023 - Hoatieu.Vn
Mẫu Đơn Đề Nghị Học, Sát Hạch Để Cấp Giấy Phép Lái Xe 2023 – Hoatieu.Vn
Mẫu Đơn Xin Cấp Lại Bằng Lái Xe A1 - Hoatieu.Vn
Mẫu Đơn Xin Cấp Lại Bằng Lái Xe A1 – Hoatieu.Vn
Đơn Đề Nghị Đổi Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe Mới Nhất
Đơn Đề Nghị Đổi Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe Mới Nhất
Mẫu Đơn Xin Đổi Bằng Lái Xe Quốc Tế | Cách Điền Đơn Xin Đổi Gplx Quốc Tế
Mẫu Đơn Xin Đổi Bằng Lái Xe Quốc Tế | Cách Điền Đơn Xin Đổi Gplx Quốc Tế
Đổi Giấy Phép Lái Xe Cơ Giới Đường Bộ Cho Người Nước Ngoài - Giấy Đề N
Đổi Giấy Phép Lái Xe Cơ Giới Đường Bộ Cho Người Nước Ngoài – Giấy Đề N
Đơn Đề Nghị Đổi Gplx Cho Người Nước Ngoài Và Thủ Tục
Đơn Đề Nghị Đổi Gplx Cho Người Nước Ngoài Và Thủ Tục
Hồ Sơ Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe Và Nơi Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe
Hồ Sơ Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe Và Nơi Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe
Luật] - Về Việc Đổi Giấy Phép Lái Xe Nước Ngoài Sang Giấp Phép Lái Xe Việt Nam | Otofun | Cộng Đồng Oto Xe Máy Việt Nam
Luật] – Về Việc Đổi Giấy Phép Lái Xe Nước Ngoài Sang Giấp Phép Lái Xe Việt Nam | Otofun | Cộng Đồng Oto Xe Máy Việt Nam
Mẫu Đơn Đề Nghị Đổi Giấy Phép Lái Xe Cho Người Nước Ngoài
Mẫu Đơn Đề Nghị Đổi Giấy Phép Lái Xe Cho Người Nước Ngoài
Đơn Đề Nghị Học Và Sát Hạch, Cấp Giấy Phép Lái Xe Quân Sự - Áp Dụng Cho Hệ Quân Sự
Đơn Đề Nghị Học Và Sát Hạch, Cấp Giấy Phép Lái Xe Quân Sự – Áp Dụng Cho Hệ Quân Sự
Download Mẫu Đơn Đề Nghị Đổi Giấy Phép Lái Xe Cho Người Nước Ngoài File Pdf | Đổi Bằng Lái Xe Nước Ngoài | Đổi Giấy Phép Lái Xe Cho Người Nước Ngoài
Download Mẫu Đơn Đề Nghị Đổi Giấy Phép Lái Xe Cho Người Nước Ngoài File Pdf | Đổi Bằng Lái Xe Nước Ngoài | Đổi Giấy Phép Lái Xe Cho Người Nước Ngoài
Người Dân Nô Nức Trong Ngày Đầu Tiên Cấp Giấy Phép Lái Xe Quốc Tế Tại Tp Hcm
Người Dân Nô Nức Trong Ngày Đầu Tiên Cấp Giấy Phép Lái Xe Quốc Tế Tại Tp Hcm
Hướng Dẫn Thi Giấy Phép Lái Xe A1 Từ A Đến Z
Hướng Dẫn Thi Giấy Phép Lái Xe A1 Từ A Đến Z
Thủ Tục Đổi Bằng Lái Xe Máy, Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe Mới Nhất 2022
Thủ Tục Đổi Bằng Lái Xe Máy, Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe Mới Nhất 2022
Thủ Tục Cấp Laị Giấy Phép Lái Xe Đơn Giản Tiện Lợi
Thủ Tục Cấp Laị Giấy Phép Lái Xe Đơn Giản Tiện Lợi
Hướng Dẫn Viết Đơn Xin Thi Bằng Lái Xe 2023 - Unitools
Hướng Dẫn Viết Đơn Xin Thi Bằng Lái Xe 2023 – Unitools
Mất Hồ Sơ Gốc Và Bằng B2 Có Làm Lại Được Không?
Mất Hồ Sơ Gốc Và Bằng B2 Có Làm Lại Được Không?
Đơn Đề Nghị Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe [Mẫu Mới 2023]
Đơn Đề Nghị Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe [Mẫu Mới 2023]

Categories: Found 10 Mẫu Đơn Đổi Giấy Phép Lái Xe

See more here: daotaolaixeancu.vn

CÁCH ĐIỀN THÔNG TIN ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE
CÁCH ĐIỀN THÔNG TIN ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE

Found 41 Tải mẫu đơn xin cấp đổi giấy phép lái xe

Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp Đổi Lại Giấy Phép Lái Xe, Bằng Lái Xe Mới Nhất Năm 2023 - Luật Nhân Dân
Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp Đổi Lại Giấy Phép Lái Xe, Bằng Lái Xe Mới Nhất Năm 2023 – Luật Nhân Dân
Mẫu Đơn Đề Nghị Đổi, Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe Mới Nhất? Hướng Dẫn Hồ Sơ, Thủ Tục Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe Năm 2022?
Mẫu Đơn Đề Nghị Đổi, Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe Mới Nhất? Hướng Dẫn Hồ Sơ, Thủ Tục Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe Năm 2022?
Mẫu Đơn Đề Nghị Đổi Giấy Phép Lái Xe Cho Người Nước Ngoài Mới Nhất 2023 Theo Quy Định Là Mẫu Nào?
Mẫu Đơn Đề Nghị Đổi Giấy Phép Lái Xe Cho Người Nước Ngoài Mới Nhất 2023 Theo Quy Định Là Mẫu Nào?
Tải Xuống Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy Phép Lái Xe Theo Quy Định
Tải Xuống Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy Phép Lái Xe Theo Quy Định
Đơn Đề Nghị Đổi Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe - Thủ Tục Cấp Đổi Giấy Phép Lái Xe
Đơn Đề Nghị Đổi Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe – Thủ Tục Cấp Đổi Giấy Phép Lái Xe
Đơn Đề Nghị Đổi Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe Mới Nhất
Đơn Đề Nghị Đổi Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe Mới Nhất
Tải Xuống Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy Phép Lái Xe Theo Quy Định
Tải Xuống Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy Phép Lái Xe Theo Quy Định
Đơn Đề Nghị Đổi, Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe Quân Sự - Hoatieu.Vn
Đơn Đề Nghị Đổi, Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe Quân Sự – Hoatieu.Vn
Mẫu Đơn Xin Cấp Đổi Gplx
Mẫu Đơn Xin Cấp Đổi Gplx
Thủ Tục Đổi Bằng Lái Xe Ô Tô Nhanh Nhất [Mới 2023]
Thủ Tục Đổi Bằng Lái Xe Ô Tô Nhanh Nhất [Mới 2023]
Mẫu Đơn Đề Nghị Đổi Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe Mới Nhất
Mẫu Đơn Đề Nghị Đổi Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe Mới Nhất
Đơn Đề Nghị Đổi Giấy Phép Lái Xe Cơ Giới Đường Bộ Cho Người Nước Ngoài
Đơn Đề Nghị Đổi Giấy Phép Lái Xe Cơ Giới Đường Bộ Cho Người Nước Ngoài
Mẫu Đơn Xin Đổi Bằng Lái Xe Quốc Tế | Cách Điền Đơn Xin Đổi Gplx Quốc Tế
Mẫu Đơn Xin Đổi Bằng Lái Xe Quốc Tế | Cách Điền Đơn Xin Đổi Gplx Quốc Tế
Mẫu Đơn Xin Cấp Lại Bằng Lái Xe A1 - Hoatieu.Vn
Mẫu Đơn Xin Cấp Lại Bằng Lái Xe A1 – Hoatieu.Vn
Download Mẫu Đơn Đề Nghị Đổi Giấy Phép Lái Xe Cho Người Nước Ngoài File Pdf | Đổi Bằng Lái Xe Nước Ngoài | Đổi Giấy Phép Lái Xe Cho Người Nước Ngoài
Download Mẫu Đơn Đề Nghị Đổi Giấy Phép Lái Xe Cho Người Nước Ngoài File Pdf | Đổi Bằng Lái Xe Nước Ngoài | Đổi Giấy Phép Lái Xe Cho Người Nước Ngoài
Đơn Xin Đổi Giấy Phép Lái Xe - Đề Nghị Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe -Taimi
Đơn Xin Đổi Giấy Phép Lái Xe – Đề Nghị Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe -Taimi
Hướng Dẫn Đổi Giấy Phép Lái Xe (Bằng Lái Xe) Nhanh Nhất 2023 - Thibanglaixe24H
Hướng Dẫn Đổi Giấy Phép Lái Xe (Bằng Lái Xe) Nhanh Nhất 2023 – Thibanglaixe24H
Mất Bằng Lái Xe Máy Có Phải Thi Lại Không, Thủ Tục Ra Sao?
Mất Bằng Lái Xe Máy Có Phải Thi Lại Không, Thủ Tục Ra Sao?
Mất Bằng Lái Xe Máy/Ô Tô: Thông Tin Chi Tiết Và Giấy Tờ Cần Thiết
Mất Bằng Lái Xe Máy/Ô Tô: Thông Tin Chi Tiết Và Giấy Tờ Cần Thiết
Tổng Hợp Các Mẫu Dùng Trong Đào Tạo, Sát Hạch, Cấp Gplx Ô Tô, Xe Máy
Tổng Hợp Các Mẫu Dùng Trong Đào Tạo, Sát Hạch, Cấp Gplx Ô Tô, Xe Máy
Mẫu Đơn Đề Nghị Học, Sát Hạch Để Cấp Giấy Phép Lái Xe 2023 - Hoatieu.Vn
Mẫu Đơn Đề Nghị Học, Sát Hạch Để Cấp Giấy Phép Lái Xe 2023 – Hoatieu.Vn
Đơn Đề Nghị Đổi Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe Mới Nhất
Đơn Đề Nghị Đổi Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe Mới Nhất
Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp Đổi Giấy Phép Lái Xe
Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp Đổi Giấy Phép Lái Xe
Hướng Dẫn Viết Đơn Xin Thi Bằng Lái Xe 2023 - Unitools
Hướng Dẫn Viết Đơn Xin Thi Bằng Lái Xe 2023 – Unitools
Mẫu Đơn Xin Đổi Bằng Lái Xe Quốc Tế | Cách Điền Đơn Xin Đổi Gplx Quốc Tế
Mẫu Đơn Xin Đổi Bằng Lái Xe Quốc Tế | Cách Điền Đơn Xin Đổi Gplx Quốc Tế
Người Dân Nô Nức Trong Ngày Đầu Tiên Cấp Giấy Phép Lái Xe Quốc Tế Tại Tp Hcm
Người Dân Nô Nức Trong Ngày Đầu Tiên Cấp Giấy Phép Lái Xe Quốc Tế Tại Tp Hcm
Đơn Đề Nghị Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe [Mẫu Mới 2023]
Đơn Đề Nghị Cấp Lại Giấy Phép Lái Xe [Mẫu Mới 2023]
Luật] - Về Việc Đổi Giấy Phép Lái Xe Nước Ngoài Sang Giấp Phép Lái Xe Việt Nam | Otofun | Cộng Đồng Oto Xe Máy Việt Nam
Luật] – Về Việc Đổi Giấy Phép Lái Xe Nước Ngoài Sang Giấp Phép Lái Xe Việt Nam | Otofun | Cộng Đồng Oto Xe Máy Việt Nam
Mất Hồ Sơ Gốc Và Bằng B2 Có Làm Lại Được Không?
Mất Hồ Sơ Gốc Và Bằng B2 Có Làm Lại Được Không?
Thủ Tục Cấp Laị Giấy Phép Lái Xe Đơn Giản Tiện Lợi
Thủ Tục Cấp Laị Giấy Phép Lái Xe Đơn Giản Tiện Lợi

Learn more about the topic mẫu đơn đổi giấy phép lái xe.

See more: https://daotaolaixeancu.vn/kien-thuc blog

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *