Chuyển tới nội dung

Top 64 Mẫu Bảng Kê Thanh Toán Tiền Vé Xe Update

Hướng Dẫn Lập Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 107

Top 64 Mẫu Bảng Kê Thanh Toán Tiền Vé Xe Update

Hướng Dẫn Làm Và In: Bảng Kê Thanh Toán Tiền Xe Ô Tô Tuyến Cố Định (Đỗ Thái Thành Channel)

Keywords searched by users: mẫu bảng kê thanh toán tiền vé xe Bảng kê thanh toán công tác phí Excel, Mẫu bảng kê thanh toán công tác phí mới nhất, Mẫu bảng kê thanh toán chi phí, Mẫu thanh toán công tác phí theo Thông tư 107, Mẫu bảng kê chi phí, Bảng kê công tác phí theo Thông tư 200, Mẫu bảng kê thanh toán mới nhất, Bảng kê thanh toán công tác phí theo Thông tư 107

Mẫu Bảng Kê Thanh Toán Tiền Vé Xe

Mẫu Bảng Kê Thanh Toán Tiền Vé Xe: Hướng Dẫn và Thông Tin Chi Tiết

Việc quản lý và ghi nhận thanh toán tiền vé xe là một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải. Mẫu bảng kê thanh toán tiền vé xe giúp quản lý dễ dàng hơn, đồng thời cung cấp thông tin chi tiết về các giao dịch. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về mẫu bảng kê thanh toán tiền vé xe và cách sử dụng nó.

Mục Lục:

 1. Khái Niệm Về Mẫu Bảng Kê Thanh Toán Tiền Vé Xe
 2. Các Trường Thông Tin Trong Mẫu Bảng Kê
 3. Cách Sử Dụng Mẫu Bảng Kê Thanh Toán Tiền Vé Xe
 4. FAQ (Câu Hỏi Thường Gặp)

1. Khái Niệm Về Mẫu Bảng Kê Thanh Toán Tiền Vé Xe

Mẫu bảng kê thanh toán tiền vé xe là một tài liệu quan trọng được sử dụng trong ngành vận tải để ghi nhận các giao dịch liên quan đến việc thu và thanh toán tiền vé xe. Đây là một công cụ quản lý quan trọng giúp theo dõi số tiền thu được từ việc bán vé và là cơ sở cho việc lập báo cáo thu chi, quản lý thuế và nhiều công việc quản lý khác.

2. Các Trường Thông Tin Trong Mẫu Bảng Kê

Mẫu bảng kê thanh toán tiền vé xe thường bao gồm các trường thông tin sau:

 • Ngày Thanh Toán: Ngày mà giao dịch thanh toán được thực hiện.
 • Tên Khách Hàng: Tên của khách hàng hoặc hành khách mua vé.
 • Số Lượng Vé: Số lượng vé xe mà khách hàng đã mua hoặc sử dụng.
 • Loại Vé: Thông tin về loại vé, ví dụ: vé lượt, vé tháng, vé ngày.
 • Giá Vé: Giá tiền của mỗi vé xe.
 • Tổng Cộng: Tổng số tiền mà khách hàng phải thanh toán.
 • Hình Thức Thanh Toán: Phương thức thanh toán, ví dụ: tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng.
 • Chữ Ký: Chữ ký của người lập bảng kê và của khách hàng (nếu cần).

3. Cách Sử Dụng Mẫu Bảng Kê Thanh Toán Tiền Vé Xe

Để sử dụng mẫu bảng kê thanh toán tiền vé xe, bạn có thể thực hiện các bước sau:

Bước 1: Điền thông tin liên quan vào các trường thông tin tương ứng trên bảng kê. Đảm bảo rằng mọi thông tin được ghi chính xác và đầy đủ.

Bước 2: Tính tổng số tiền phải thu từ khách hàng dựa trên số lượng vé và giá vé đã cung cấp.

Bước 3: Điền thông tin về hình thức thanh toán mà khách hàng sử dụng để thanh toán tiền vé xe.

Bước 4: Khách hàng và người lập bảng kê ký tên để xác nhận giao dịch.

Bước 5: Lưu trữ bảng kê này cho mục đích quản lý và báo cáo tài chính.

4. FAQ (Câu Hỏi Thường Gặp)

Q1: Làm thế nào để lập mẫu bảng kê thanh toán tiền vé xe?
A1: Bạn có thể tìm kiếm mẫu trống trên internet hoặc tạo một mẫu riêng dựa trên các trường thông tin quan trọng như ngày thanh toán, tên khách hàng, số lượng vé, giá vé, tổng cộng, hình thức thanh toán.

Q2: Mẫu bảng kê thanh toán tiền vé xe có thể được sử dụng cho loại hình vận tải nào?
A2: Mẫu này có thể áp dụng cho nhiều loại hình vận tải như xe buýt, taxi, xe khách, hoặc bất kỳ dịch vụ vận tải nào khác có liên quan đến việc bán vé.

Q3: Tại sao mẫu bảng kê thanh toán tiền vé xe quan trọng?
A3: Mẫu bảng kê giúp ghi nhận và theo dõi các giao dịch thanh toán, cung cấp thông tin quan trọng cho quản lý tài chính và thuế, đồng thời giúp tránh tranh chấp trong trường hợp có sự không rõ ràng về giao dịch.

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về mẫu bảng kê thanh toán tiền vé xe và cách sử dụng nó trong quản lý vận tải. S

Found 11 mẫu bảng kê thanh toán tiền vé xe

Hướng Dẫn Lập Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 107
Hướng Dẫn Lập Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 107
Hướng Dẫn Viết Mẫu Bảng Kê Thanh Toán Công Tác Phí
Hướng Dẫn Viết Mẫu Bảng Kê Thanh Toán Công Tác Phí
Mẫu Số C7-04/Kb: Bảng Kê Thanh Toán Tại Chỗ Bằng Tiền Mặt - Download.Vn
Mẫu Số C7-04/Kb: Bảng Kê Thanh Toán Tại Chỗ Bằng Tiền Mặt – Download.Vn
Tải Miễn Phí] 5 Mẫu Bảng Kê Chi Phí Chi Tiết Nhất 2022
Tải Miễn Phí] 5 Mẫu Bảng Kê Chi Phí Chi Tiết Nhất 2022
Download Mẫu Bảng Kê Thanh Toán Công Tác Phí Doc - Bảng Kê Khai Công T
Download Mẫu Bảng Kê Thanh Toán Công Tác Phí Doc – Bảng Kê Khai Công T
Mẫu Bảng Kê Tính Chi Phí Xăng Xe - Mẫu Bảng Kê Thanh Toán Xăng Xe
Mẫu Bảng Kê Tính Chi Phí Xăng Xe – Mẫu Bảng Kê Thanh Toán Xăng Xe
Biểu Mẫu Thanh Toán Công Tác Phí Mới Nhất - Excel Cơ Bản
Biểu Mẫu Thanh Toán Công Tác Phí Mới Nhất – Excel Cơ Bản
Mẫu C7-07/Kb: Bảng Kê Thanh Toán Tại Chỗ Bằng Chuyển Khoản - Download.Vn
Mẫu C7-07/Kb: Bảng Kê Thanh Toán Tại Chỗ Bằng Chuyển Khoản – Download.Vn
Chế Độ Công Tác Phí - Cập Nhật Mới Nhất
Chế Độ Công Tác Phí – Cập Nhật Mới Nhất
Mẫu Bảng Kê Tính Chi Phí Xăng Xe
Mẫu Bảng Kê Tính Chi Phí Xăng Xe
Tải Miễn Phí] 5 Mẫu Bảng Kê Chi Phí Chi Tiết Nhất 2022
Tải Miễn Phí] 5 Mẫu Bảng Kê Chi Phí Chi Tiết Nhất 2022
Mẫu Bảng Kê Thanh Toán Công Tác Phí Mới Nhất
Mẫu Bảng Kê Thanh Toán Công Tác Phí Mới Nhất
Biểu Mẫu Thanh Toán Công Tác Phí Mới Nhất - Excel Cơ Bản
Biểu Mẫu Thanh Toán Công Tác Phí Mới Nhất – Excel Cơ Bản
Tải Về Mẫu File Excel Tính Tiền Hoàn Ứng Công Tác Phí
Tải Về Mẫu File Excel Tính Tiền Hoàn Ứng Công Tác Phí
Mẫu Bảng Kê Thanh Toán Công Tác Phí Mới Nhất Hiện Nay?
Mẫu Bảng Kê Thanh Toán Công Tác Phí Mới Nhất Hiện Nay?
Tải Miễn Phí] 5 Mẫu Bảng Kê Chi Phí Chi Tiết Nhất 2022
Tải Miễn Phí] 5 Mẫu Bảng Kê Chi Phí Chi Tiết Nhất 2022
Giấy Đề Nghị Thanh Toán Chi Phí Xăng Xe - Đơn Đề Nghị Thanh Toán Tiền Xăng Xe
Giấy Đề Nghị Thanh Toán Chi Phí Xăng Xe – Đơn Đề Nghị Thanh Toán Tiền Xăng Xe
Mẫu Bảng Thanh Toán Tiền Thuê Ngoài Theo Thông Tư 133 Và 200
Mẫu Bảng Thanh Toán Tiền Thuê Ngoài Theo Thông Tư 133 Và 200
Mẫu Bảng Kê Bán Hàng Được Sử Dụng Phổ Biến Nhất Và Cách Lập Chi Tiết
Mẫu Bảng Kê Bán Hàng Được Sử Dụng Phổ Biến Nhất Và Cách Lập Chi Tiết
Mẫu Bảng Kê Bán Hàng Được Sử Dụng Phổ Biến Nhất Và Cách Lập Chi Tiết
Mẫu Bảng Kê Bán Hàng Được Sử Dụng Phổ Biến Nhất Và Cách Lập Chi Tiết
Mẫu Bảng Kê Cước Vận Chuyển | Công Ty Vận Tải Liên Quốc
Mẫu Bảng Kê Cước Vận Chuyển | Công Ty Vận Tải Liên Quốc
Mẫu Bảng Kê Bán Hàng Được Sử Dụng Phổ Biến Nhất Và Cách Lập Chi Tiết
Mẫu Bảng Kê Bán Hàng Được Sử Dụng Phổ Biến Nhất Và Cách Lập Chi Tiết
Mẫu Bảng Thanh Toán Tiền Thuê Ngoài Theo Thông Tư 200, 133
Mẫu Bảng Thanh Toán Tiền Thuê Ngoài Theo Thông Tư 200, 133
Tải Về Mẫu Bảng Thanh Toán Tiền Thuê Ngoài Theo Thông Tư 200
Tải Về Mẫu Bảng Thanh Toán Tiền Thuê Ngoài Theo Thông Tư 200
Tổng Hợp Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Update Mới Nhất Năm 2020
Tổng Hợp Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Update Mới Nhất Năm 2020
Mẫu Bảng Kê Hàng Hóa Dịch Vụ Mua Vào Không Hóa Đơn Excel Mới Nhất
Mẫu Bảng Kê Hàng Hóa Dịch Vụ Mua Vào Không Hóa Đơn Excel Mới Nhất
Tổng Hợp Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Update Mới Nhất Năm 2020
Tổng Hợp Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Update Mới Nhất Năm 2020
Hướng Dẫn Lập Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 107
Hướng Dẫn Lập Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 107
Mẫu Bảng Kê Thanh Toán Công Tác Phí Mới Nhất Hiện Nay?
Mẫu Bảng Kê Thanh Toán Công Tác Phí Mới Nhất Hiện Nay?
Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán - Biểu Mẫu Kế Toán - Download.Vn
Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán – Biểu Mẫu Kế Toán – Download.Vn
Mẫu Bảng Kê Cước Vận Chuyển | Công Ty Vận Tải Liên Quốc
Mẫu Bảng Kê Cước Vận Chuyển | Công Ty Vận Tải Liên Quốc
Mẫu Phụ Lục Bảng Kê Số Lượng Xe Ôtô Bán Ra (Mẫu Số: 01-7/Gtgt)
Mẫu Phụ Lục Bảng Kê Số Lượng Xe Ôtô Bán Ra (Mẫu Số: 01-7/Gtgt)
Quy Định Và Cách Lập Bảng Kê Kèm Hoá Đơn Điện Tử Mới Nhất 2023
Quy Định Và Cách Lập Bảng Kê Kèm Hoá Đơn Điện Tử Mới Nhất 2023
Hướng Dẫn Lập Mẫu Bảng Kê Hóa Đơn Đầu Ra Và Đầu Vào Mới Nhất
Hướng Dẫn Lập Mẫu Bảng Kê Hóa Đơn Đầu Ra Và Đầu Vào Mới Nhất
Tải Miễn Phí] 5 Mẫu Bảng Kê Chi Phí Chi Tiết Nhất 2022
Tải Miễn Phí] 5 Mẫu Bảng Kê Chi Phí Chi Tiết Nhất 2022
Bảng Thanh Toán Tiền Thuê Ngoài! Theo Thông Tư Số 133 Và 200
Bảng Thanh Toán Tiền Thuê Ngoài! Theo Thông Tư Số 133 Và 200

Categories: Found 25 Mẫu Bảng Kê Thanh Toán Tiền Vé Xe

See more here: daotaolaixeancu.vn

Hướng dẫn làm và in: Bảng kê thanh toán tiền xe ô tô Tuyến Cố Định (Đỗ Thái Thành channel)
Hướng dẫn làm và in: Bảng kê thanh toán tiền xe ô tô Tuyến Cố Định (Đỗ Thái Thành channel)

Found 18 Bảng kê thanh toán công tác phí Excel

Biểu Mẫu Thanh Toán Công Tác Phí Mới Nhất - Excel Cơ Bản
Biểu Mẫu Thanh Toán Công Tác Phí Mới Nhất – Excel Cơ Bản
Hướng Dẫn Viết Mẫu Bảng Kê Thanh Toán Công Tác Phí
Hướng Dẫn Viết Mẫu Bảng Kê Thanh Toán Công Tác Phí
Mẫu Bảng Kê Thanh Toán Công Tác Phí Ban Hành Theo Thông Tư Số 107/2017/Tt-Btc Ngày 10/10/2017 Của Bộ Tài Chính
Mẫu Bảng Kê Thanh Toán Công Tác Phí Ban Hành Theo Thông Tư Số 107/2017/Tt-Btc Ngày 10/10/2017 Của Bộ Tài Chính
Mẫu Bảng Kê Thanh Toán Công Tác Phí Mới Nhất 2023 - Hoatieu.Vn
Mẫu Bảng Kê Thanh Toán Công Tác Phí Mới Nhất 2023 – Hoatieu.Vn
Chế Độ Công Tác Phí - Cập Nhật Mới Nhất
Chế Độ Công Tác Phí – Cập Nhật Mới Nhất
Mẫu Bảng Kê Thanh Toán Công Tác Phí - Ketoangioi
Mẫu Bảng Kê Thanh Toán Công Tác Phí – Ketoangioi
Chế Độ Công Tác Phí - Cập Nhật Mới Nhất
Chế Độ Công Tác Phí – Cập Nhật Mới Nhất
Bài 6: Bảng Công Tác Phí Và Công Cụ Validation - Excelketoan.Vn - Youtube
Bài 6: Bảng Công Tác Phí Và Công Cụ Validation – Excelketoan.Vn – Youtube
Tải Miễn Phí] 5 Mẫu Bảng Kê Chi Phí Chi Tiết Nhất 2022
Tải Miễn Phí] 5 Mẫu Bảng Kê Chi Phí Chi Tiết Nhất 2022
Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán
Mẫu Bảng Kê Chứng Từ Thanh Toán
Mẫu Bảng Kê Thanh Toán Công Tác Phí Mới Nhất
Mẫu Bảng Kê Thanh Toán Công Tác Phí Mới Nhất
Chia Sẻ File Excel Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 200
Chia Sẻ File Excel Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 200
Cách Lập Bảng Kê Chi Tiền Theo Thông Tư 133 Trên Excel - Học Excel Online Miễn Phí
Cách Lập Bảng Kê Chi Tiền Theo Thông Tư 133 Trên Excel – Học Excel Online Miễn Phí
Mẫu Bảng Kê Tính Chi Phí Xăng Xe - Mẫu Bảng Kê Thanh Toán Xăng Xe
Mẫu Bảng Kê Tính Chi Phí Xăng Xe – Mẫu Bảng Kê Thanh Toán Xăng Xe
Mẫu Bảng Kê Tính Chi Phí Xăng Xe
Mẫu Bảng Kê Tính Chi Phí Xăng Xe
Mẫu Bảng Kê Cước Vận Chuyển | Công Ty Vận Tải Liên Quốc
Mẫu Bảng Kê Cước Vận Chuyển | Công Ty Vận Tải Liên Quốc
Tải Về Mẫu Bảng Kê Chi Tiền Theo Thông Tư 200 Trên Excel Mới Nhất 2020
Tải Về Mẫu Bảng Kê Chi Tiền Theo Thông Tư 200 Trên Excel Mới Nhất 2020
Tải Miễn Phí] 5 Mẫu Bảng Kê Chi Phí Chi Tiết Nhất 2022
Tải Miễn Phí] 5 Mẫu Bảng Kê Chi Phí Chi Tiết Nhất 2022
Thế Nào Là Công Tác Phí? Những Quy Định Về Công Tác Phí Trong Dn
Thế Nào Là Công Tác Phí? Những Quy Định Về Công Tác Phí Trong Dn
Mẫu Bảng Kê Kèm Theo Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất (Có File Excel) : Ubot
Mẫu Bảng Kê Kèm Theo Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất (Có File Excel) : Ubot
Mẫu Bảng Kê Hàng Hóa Dịch Vụ Mua Vào Không Hóa Đơn Excel Mới Nhất
Mẫu Bảng Kê Hàng Hóa Dịch Vụ Mua Vào Không Hóa Đơn Excel Mới Nhất
Mẫu C7-07/Kb: Bảng Kê Thanh Toán Tại Chỗ Bằng Chuyển Khoản - Download.Vn
Mẫu C7-07/Kb: Bảng Kê Thanh Toán Tại Chỗ Bằng Chuyển Khoản – Download.Vn
Mẫu Bảng Thanh Toán Tiền Thuê Ngoài Theo Thông Tư 133 Và 200
Mẫu Bảng Thanh Toán Tiền Thuê Ngoài Theo Thông Tư 133 Và 200
Mẫu File Excel Báo Cáo & Quản Lý Thu Chi Cho Công Ty Cá Nhân
Mẫu File Excel Báo Cáo & Quản Lý Thu Chi Cho Công Ty Cá Nhân
Mẫu Chế Độ Công Tác Phí Cho Doanh Nghiệp Chuẩn, Mới Nhất, Có Link Tải - Joboko
Mẫu Chế Độ Công Tác Phí Cho Doanh Nghiệp Chuẩn, Mới Nhất, Có Link Tải – Joboko
File Excel Quản Lý Chi Phí Công Trình
File Excel Quản Lý Chi Phí Công Trình
Mẫu Bảng Kê Thanh Toán Công Tác Phí - Ketoangioi
Mẫu Bảng Kê Thanh Toán Công Tác Phí – Ketoangioi
Mẫu Chế Độ Công Tác Phí Cho Doanh Nghiệp Chuẩn, Mới Nhất, Có Link Tải - Joboko
Mẫu Chế Độ Công Tác Phí Cho Doanh Nghiệp Chuẩn, Mới Nhất, Có Link Tải – Joboko
Các Bước Thiết Lập File Quản Lý Kho Vật Tư Bằng Excel
Các Bước Thiết Lập File Quản Lý Kho Vật Tư Bằng Excel
Mẫu Bảng Lương Trên Excel Mới Nhất 2023
Mẫu Bảng Lương Trên Excel Mới Nhất 2023

Learn more about the topic mẫu bảng kê thanh toán tiền vé xe.

See more: https://daotaolaixeancu.vn/kien-thuc blog

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *