LỊCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02/2023- HỌC LÁI XE AN CƯ

 

khu

 

 

 

KHÓA NÂNG HẠNG D VÀ E THI SÁT HẠCH NGÀY 16/02/202

 

*MỜI CÁC BẠN HỌC VIÊN THI SÁT HẠCH NGÀY 16/01/2023 GHÉ NHẬN BẰNG LÁI

Thông báo mới SẼ CẬP NHẬT TẠI ĐÂY . Cập nhật thông báo từ đây để biết thêm thông tin. Trân trọng.

Edit

các khóa tiếp theo sẽ báo ngày cụ thể sau

HỌC LÝ THUYẾT LUẬT GTĐB

B255..B256..

 

KIỂM TRA LUẬT GTĐB

B250..