Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe An Cư Bình Dương thường xuyên tổ chức Khóa học lái xe mô tô hạng A2 ở Bình Dương. Thường xuyên nhận hồ sơ thi của các anh chị học viên có nhu cầu điều khiển xe mô tô 2 bánh từ 175cm3 trở lên.-Học phí 1.500.000vnd
+ Nhận hồ sơ hàng ngày: Khai giảng và thi trong vòng 10 ngày/1Khóa
Trung tâm đào tạo lái xe An Cư sẽ tạo điều kiện học ngay khi đăng ký nộp hồ sơ-Để đảm bảo điều kiện thuận tiện,tốt nhất cho học viên, trung tâm nhận hồ sơ thi bằng mô tô A2 mỗi ngày.
Quý anh chị học viên hãy đăng ký ngay hôm nay với chúng tôi để được nhập khóa học sớm nhất!.