Trang chủ / VIDEO / Bài 9 : Tăng Giảm Số Trên Đường Thẳng

Bài 9 : Tăng Giảm Số Trên Đường Thẳng

Các bước thực hiện :

· Trên quãng đường 25m kể từ khi bắt đầu vào bài thi, phải thay đổi số và tốc độ như sau

– Đối với xe hạng B: từ số 1 lên số 2 và trên 24km/h

– Đối với xe hạng D: từ số 2 lên số 3 và trên 24km/h

– Đối với xe hạng C, E: từ số 2 lên số 3 và trên 20km/h

· Trên quãng đường 25m còn lại của bài thi phải thay đổi số và tốc độ ngược lại.

Yêu cầu đạt được:

· Trên quãng đường 25m kể từ khi bắt đầu vào bài thi, phải thay đổi số và tốc độ như sau :

– Đối với xe hạng B: từ số 1 lên số 2 và trên 24km/h

– Đối với xe hạng D: từ số 2 lên số 3 và trên 24km/h

– Đối với xe hạng C, E: từ số 2 lên số 3 và trên 20km/h

· Trên quãng đường 25m còn lại của bài thi phải thay đổi số và tốc độ ngược lại.

· Hoàn thành bài thi trong thời gian 2 phút

· Giữ tốc độ động cơ không quá 4.000 vòng/phút

Các lỗi bị trừ điểm:

· Không thay đổi số theo quy định, bị trừ 5 điểm

· Không thay đổi tốc độ theo quy định, bị trừ 5 điểm

· Không thay đổi đúng số và đúng tốc độ quy định, bị trừ 5 điểm

· Thời gian thực hiện bài thi, cứ quá 5 phút bị trừ 5 điểm

· Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền thi

· Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền thi

· Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 5 điểm

· Để xe tốc độ động cơ quá 4.000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm;

· Tổng thời gian thực hiện đến bài thi số 10 quá thời gian quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.

Chúc bạn lái xe an toàn!